КОМПАНІЯ УСПІШНО РЕАЛІЗУЄ ПРОГРАМУ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НІКОПОЛЯ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

Солар Стальконструкція фінансує соціальні програми за трьома ключовими напрямками:

  • сучасна освіта молоді
  • зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів
  • проблеми екології

НАЯВНІСТЬ У ПІДПРИЄМСТВА СЕРТИФІКАТА ISO ПІДТВЕРДЖУЄ:

  • якість продукції, що поставляється споживачам, контролюється як на етапах виробництва, так і за допомогою контролю вихідних параметрів готової продукції перед відвантаженням;
  • дотримання технологій виробництва забезпечується за допомогоюю використання зовнішньої нормативної та внутрішньої технологічної документації і контролюється фахівцями технічних служб в рамках встановленних посадовими інструкціями областей відповідальності;
  • продукція виготовляється відповідно до вимог законадавства України, а також держав, куди підприєство поставляє продукцію;
  • персонал підприємства володіє кваліфікацією, що задовольняє всі необхідні вимоги для виконання своїх професійних обов’язків.

null

Всі ці фактори, а також міцна нормативна база регламентованих процесів, що забезпечують випуск високоякісної продукції, відповідае потребам найвимогливіших споживачів для замовлень зі специфічними умовами.

Екологічна політика

Політика в області охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці