Budowa i instalacja elektrowni słonecznych

Budowa i instalacja elektrowni słonecznych „Solar Stalkonstrukcja”

Budowa i instalacja stacji solarnej są wykonywane przez wykwalifikowane, doświadczone zespoły, z których każdy ma swoją specjalizację:
  • geodeci i prace związane z planowaniem terenu,
  • roboty ziemne konstrukcji metalowych,
  • montaż modułów słonecznych, falowników, innego sprzętu elektrycznego i jego podłączenie.
  • układanie tras kablowych, montaż kabli i przewodów oraz
    podłączenie do podstacji transformatorowej.

Wszyscy pełnoetatowi i zatrudnieni specjaliści pracujący na obiekcie mają specjalne przepustki, zezwolenia i certyfikaty potwierdzające ich kompetencje do wykonywania takich prac. Wszystkie wykonane prace i dostarczone urządzenia są objęte gwarancją, która jest negocjowana w zależności od fabrycznych właściwości sprzętu i warunków ich przyszłej eksploatacji.