ELEKTROWNIE SŁONECZNE

Solar Stalkonstrukcja oferuje gotowe rozwiązania budowy obiektów wykorzystujących energię słoneczną.

Zespół naszych specjalistów wraz z partnerami zapewni szczegółowe opracowanie projektu o dowolnej złożoności na każdym etapie jego uruchomienia, od wyboru miejsca pod budowę stacji po podłączenie obiektu i uzyskanie „zielonej” taryfy.

Opracowanie projektu obejmuje następujące etapy:

 • Prace inżynierskie i analiza modelu biznesowego projektu
 • Prace przedprojektowe, przygotowanie i zatwierdzenie Studium Wykonalności
 • Przygotowanie wykonawczej dokumentacji i pozwoleń na
  rozpoczęcie budowy
 • Opracowanie roboczej wersji projektu
 • Koordynacja projektu z organami władzy miejscowej
 • Organizacja wyboru sprzętu i dostawców
 • Prace budowlane i instalacyjne na placu
 • Prace nad podłączeniem obiektu
 • Uruchomienie
 • Wsparcie przy zawieraniu umów z państwowym przedsiębiorstwem „Energorynok”
 • Wsparcie techniczne podczas eksploatacji obiektu.

Celem Solar Stalkonstrukcja jest optymalizacja procesu budowy obiektu wykorzystującego energię słoneczną i ograniczenie ryzyka inwestora przy wchodzeniu na rynek „energii zielonej”.