Solar Stalkonstrukcja od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Targów Energii Odnawialnej Europy Środkowej i Wschodniej SEF&CISOLAR 2020. W tym roku firma tradycyjnie prezentowała swoje roczne osiągnięcia, z naciskiem na nowe, złożone produkty.

W dniu 20 października odbyła się ważna część CISOLAR 2020 – CISOLAR AWARDS 2020 Ceremony, podczas której tradycyjnie ogłoszono najlepsze projekty energetyki słonecznej Europy Środkowej i Wschodniej. Firma Solar Stalkonstrukcja odniosła zasłużone zwycięstwo w nominacji „Najlepszy projekt energetyki odnawialnej średniej wielkości” na SEF AWARDS 2020 za projekt „Zlatopolskaia-2”.

Dla większości firm i całej branży energetyki odnawialnej ten rok był dość trudny. Wpływ na to miały zmiany w ustawodawstwie, a także globalna pandemia Covid-19. Ale musimy iść dalej! SEF&CISOLAR 2020 jest doskonałą okazją i platformą do spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, otwartej dyskusji i planowania kolejnych kroków.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment