Nasza misja:

Nasza firma wdraża energooszczędne technologie, które zapewniają naszym klientom oszczędzanie energii i środków finansowych na energię. My chronimy naszą planetę, dbamy o wszystkich!

Nasza wizja:
Zgodność z nowoczesnymi standardami jakości. Zakres zastosowania systemu zarządzania jakością Solar Stalkonstrukcja Sp. z o.o. obejmuje projektowanie, produkcję i instalację elektrowni słonecznych.
W celu realizacji misji firma Solar Stalkonstrukcja Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia wysokiej jakości usług i zwiększania poziomu zadowolenia klientów poprzez skuteczne wykorzystanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami MS ISO 9001: 2015.
Kierownictwo „Solar Stalkonstrukcja” Sp. z o.o.uważa, że naszym obowiązkiem jest ciągłe monitorowanie procesów, jakości usług, stopnia satysfakcji klientów oraz dążenie do stałego udoskonalenia jakości w związku z rosnącymi potrzebami klientów i społeczeństwa.

W celu wdrożenia niniejszej Polityki, kierownictwo przedsiębiorstwa zobowiązuje się:

 • zawsze koncentrować się na podniesieniu poziomu zadowolenia klientów;
 • zapewniać zgodność usług z wymaganiami klienta, a także obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi;
 • przyjmować wymagania klientów jako podstawę swojej działalności i być przygotowanym do spełnienia ich oczekiwań;
 • identyfikować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki związane z intencjami przedsiębiorstwa i strategiami rozwoju oraz wpływającymi na zdolność do osiągnięcia zamierzonych rezultatów;
 • identyfikować i brać pod uwagę ryzyko i możliwości, które mogą mieć wpływ na zgodność usług, a także zdolność do zwiększania satysfakcji klienta;
 • promować zastosowanie podejścia procesowego i myślenia opartego na ryzyku;
 • kompleksowo wspierać pomysły i propozycje pracowników, które mają na celu rozwój i poprawę systemu jakości;
 • zapewniać systematyczny rozwój pracowników;
 • wprowadzać sprzęt o wysokiej wydajności i najnowsze technologie;
 • zapewnić dostęp do środków niezbędnych do osiągnięcia planowanych wyników i ciągłego doskonalenia systemu jakości;
 • utrzymywać wzajemnie korzystne relacje z dostawcami, które będą oparte na zaufaniu i partnerstwie;
 • spełniać wymagania i stale podnosić efektywność systemu zarządzania jakością opartego na międzynarodowej normie ISO 9001: 2015.

Najwyższe kierownictwo przyjmuje pełną odpowiedzialność za wdrożenie i przekazywanie postanowień niniejszej Polityki każdemu z pracowników.