Historia firmy Solar Stalkonstrukcja

Firma „Solar Stalkonstrukcja” została założona w 2012 roku poprzez przekształcenie zakładów przemysłowych produkujących stalowe profile gięte. Celem firmy jest usystematyzowanie istniejącej wiedzy w zakresie produkcji konstrukcji metalowych, ze szczególnym
uwzględnieniem energetyki słonecznej.

Podczas wykonywania swojej działalności firma Solar już zrealizowała szereg dużych projektów w dziedzinie energetyki słonecznej i uczestniczyła w realizacji szeregu obiektów o łącznej
mocy wytwórczej ponad 800 MW.

2019 rok

 • Jako Wykonawca Generalny zrealizowano 15 projektów o łącznej mocy 145 MW.

2018 rok

 • Dostarczono ponad 800 MW konstrukcji dla elektrowni słonecznych;
 • Ponad 900 ukończonych obiektów dachowych na terenie całej Ukrainy;
 • W m. Kijów wprowadzono do użytkowania nowe linie walcownicze;
 • Uruchomiono zintegrowany zakład SJ Profil Ukraina, który produkuje systemy mocowań dla elektrowni słonecznych w regionie Kijowskim;
 • Jako Generalny Wykonawca zrealizowano 5 projektów o łącznej mocy 36 MW. ”

2017 rok

 • W pierwszej połowie roku dostarczono ponad 550 MW konstrukcji dla elektrowni słonecznych;
 • W m. Kijów wprowadzono do użytkowanianowe linie walcownicze;
 • Zakończono budowę największej elektrowni słonecznej na systemach mocowań SMS w Republice Białorusi „Konstrukcje główne” o mocy 58 MW;
 • Jako Generalny Wykonawca realizowano 2 projekty o łącznej mocy 8 MW

2016 rok

 • Zrealizowano ponad 250 projektów o łącznej mocy 140 MW; Wprowadzono do eksploatacji nowy sprzęt do produkcji systemów mocowań na dachu w mieście Dniepr;
 • Dostarczono kompletne zestawy systemów mocowań paneli dla elektrowni słonecznych do Niemiec, Japonii, Holandii. Jako Generalny Wykonawca zrealizowano 2 projekty o łącznej mocy 8 MW

2015 rok

 • Systemy naziemne: zrealizowano 5 projektów elektrowni słonecznych o łącznej mocy 10 MW;
 • Systemy dachowe: zrealizowano 53 projekty Elektrowni słonecznych o łącznej mocy 0,583 MW;
 • Uruchomiono halę produkcyjną systemów mocowań paneli elektrowni słonecznych w m. Dniepr;
 • Wdrożono projekt w Republice Sakha – na systemach mocowań SMS została zbudowana najbardziej wysunięta na północ SES na świecie (według danych za 2015 r.);
 • Pierwsze dostawy systemów mocowań paneli elektrowni słonecznych do krajów UE, w tym do Niemiec i Holandii.

2014 rok

 • Opracowano 5 projektów dużych elektrowni słonecznych;
 • Opracowano 12 rodzajów konstrukcji naziemnych i konstrukcji dla wszystkich rodzajów dachów i elewacji;
 • Dostarczono kompletne zestawy systemów mocowań elektrowni słonecznych do Republiki Dagestanu

2013 rok

 • Opracowano 21 projektów budowy naziemnych elektrowni słonecznych;
 • Opracowano 5 typów konstrukcji naziemnych i konstrukcji dla wszystkich typów dachów i fasad;
 • Dostarczono konstrukcje oporowe dla projektów o mocy ponad 170 MW.

2012 rok

 • Założenie Spółki;
 • Produkcja poszczególnych elementów konstrukcyjnych SES. Dostarczono konstrukcje wspórcze dla projektów elektrowni o mocy ponad 150 MW