2020

2019

2018

2017

2016

2015

Elektrownia słoneczna o mocy 30 kW, usytuowana w 3 rzędach, wymaga około 400-600 m2, w zależności od kąta nachylenia paneli.

Czy projektowanie naziemnej elektrowni słonecznej jest łatwiejsze? Jakie są zalety i wady elektrowni słonecznej o specjalnej konstrukcji w porównaniu do dachowej?
Jeśli możliwe jest zastosowanie typowej konstrukcji (która została wcześniej zaprojektowana i obliczona dla odpowiednich obciążeń), możemy powiedzieć, że naziemna elektrownia o mocy 30 kW jest łatwiejsza do zaprojektowania, ponieważ proces projektowania jest ograniczony do usytuowania „stołów” – konstrukcji nośnych, na których instalowane są panele. W przypadku instalacji dachowej elektrowni samo umiejscowienie paneli, a następnie montaż odpowiednich systemów i zajmuje większość czasu. Inaczej wygląda, gdy elektrownia naziemna nie jest typowa, wówczas jej konstrukcja może być bardziej skomplikowana niż najbardziej skomplikowany dach.

Jakie czynniki wpływają na projektowanie elektrowni?
Czas projektowania naziemnej elektrowni zależy od dostępności odpowiednich materiałów – planu terenu z uwzględnieniem rzeźby terenu i komunikacji podziemnych, warunków geologicznych, uzgodnienia położenia stołów i ogólnej mocy elektrowni. Przed rozpoczęciem własnego projektu należy ustalić wszystkie niezbędne kwestie. Opracowanie indywidualnego projektu stołu zajmuje również dodatkowy czas, w przypadku gdy użycie standardowego projektu jest niedopuszczalne.

Z czego składa się konstrukcja prywatnej naziemnej elektrowni?
Do naziemnego montażu paneli słonecznych stosuje się konstrukcje wykonane z ocynkowanego żelaznego lub aluminiowego profilu, złożonego w formie „stołów” do umieszczenia paneli. „Stoły” i konstrukcje wspierające muszą wytrzymać nie tylko ciężar paneli ale także dodatkowe obciążenia (śnieg, silny wiatr) i dlatego są starannie obliczane przez inżynierów.

Jakie materiały poradzi Pan używać do budowy naziemnej elektrowni?
W przypadku naziemnych i dachowych elektrowni polecam konstrukcje ze stali ocynkowanej ogniowo. W tym przypadku, ze względu na grubą warstwę powłoki cynkowej i fakt, że wszystkie przecięcia i granice są ocynkowane, rdza nie wystąpi przez długie lata i  moim zdaniem, jest to najlepsza korelacja pomiędzy jakością a ceną. Nie ma potrzeby corocznego przemalowania, jak w przypadku malowania lub w przypadku taniego ocynkowania i nie ma sensu przepłacać za droższe materiały.

Jak długo trwa instalacja wstępnie obliczonych konstrukcji?

Przy budowie elektrowni wszystkie części i komponenty są dostarczane na miejsce instalacji i składane zgodnie ze

specyfikacją projektową jak i konstrukcyjną. Zastosowanie systemów montażowych pozwala zminimalizować czas pracy. Można zamontować prywatną elektrownie zgodnie ze specyfikacją w ciągu dwóch dni. Zaletą standardowych konstrukcji jest to, że one już wielokrotnie przeszły proces produkcji i instalacji oraz zostały przetestowane w rzeczywistych warunkach.
Przejdźmy teraz do tematu instalacji. Koszt instalacji elektrowni to tylko 10% całkowitego kosztu, ale od jakości konstrukcji wspierających zależy niezawodność elektrowni i pewność inwestycji w drogi   sprzęt. Uproszczenie prac instalacyjnych i skrócenie ich czasu to kolejna ważna zaleta profesjonalnego projektu, ponieważ wykonawcom na placu budowy jest dużo łatwiej wykonywać prace zgodnie z planem niż improwizować. O procesie instalacji prywatnej elektrowni z wykorzystaniem systemów montażowych produkowanych przez Solar Stalkonstrukcja zapytaliśmy Oleksandra Dubowego, dyrektora spółki Electro-Aktyw, który ma duże doświadczenie we wdrażaniu projektów dla gospodarstw domowych.

Jak zaczyna się budowa elektrowni słonecznej?
Pierwszym i bardzo ważnym elementem budowy jest fundament: może to być balast z żelbetowych bloków, betonowy fundament lub podstawa z metalowych pali wbitych w ziemię. Najszybszym i najbardziej technologicznym uzasadnionym sposobem budowy jest ostatni wariant, ale wymaga to użycia specjalnego sprzętu i maszyn zapewniających niezbędny poziom zanurzenia pali w ziemi, który powinien wynosić 1,3-1,5 m.

Ile czasu zajmuje stworzenie takiego fundamentu?
Doświadczony zespół z odpowiednim wyposażeniem może wpić pali w ciągu kilku godzin. W takim przypadku montaż konstrukcji można przeprowadzić tego samego dnia. W przypadku betonowego fundamentu trzeba zrobić przerwę na co najmniej jeden dzień, aby beton stwardniał, więc wydłuża się czas pracy.

Ile czasu zajmuje składanie „konstrukcji” na gotowym fundamencie? W przypadku typowego projektu jest to kilka dni. Ustanowienie podpór, stołów i montaż paneli jest dość szybki. Oddzielną istotną częścią pracy jest instalacja falowników i okablowanie, ale niektóre prace można wykonywać równolegle z instalacją konstrukcji.


Jak długo trwa budowa naziemnej elektrowni o mocy 30kW?
Profesjonalny zespół może wykonać wszystkie prace budowlane i instalacyjne, w tym konfigurację sprzętu, w ciągu 4 dni. Wykonywanie prac zgodnie ze specyfikacją pozwala uniknąć niespodzianek, gdy brakuje czegoś z narzędzi lub materiałów.

Tak więc, eksperci przekonują, iż przy jakościowym projekcie i odpowiednim przygotowaniu do pracy, instalacja prywatnej elektrowni nie powoduje większych problemów

dla gospodarstw domowych. Skrócenie czasu pracy do kilku dni jest możliwe dzięki uprzedniemu planowaniu, profesjonalizmowi instalatorów i maksymalnemu uwzględnieniu wszystkich czynników na etapie projektowania przez doświadczonych specjalistów.

Warto również zauważyć, że wydajność prywatnych elektrowni można zwiększyć o 4-5%, stosując system mocujący o zmiennym kącie, zmieniając nachylenie paneli i obserwując Słońce w zależności od sezonu – ręcznie ustawiać większy kąt zimą i mniejszy latem. Produkcja takich elementów mocujących została opracowana i dostosowana przez Solar Stalkonstrukcja w zeszłym roku.