„Solar Stalkonstrukcja” zakończyła projektowanie i dostawę konstrukcji stalowych dla firmy Alum Sistem, Kiszyniów, Republika Mołdawii dla projektu o mocy 133,6 kW ES na dachu skośnym z mocowaniem do płyty warstwowej pod niestandardowe dla naszego rynku cienkowarstwowe paneli słoneczne First Solar. Główną zaletą technologii cienkowarstwowej jest zwiększona wydajność – o 4,5-5% wyższa w porównaniu do tradycyjnych modułów słonecznych z krzemu krystalicznego.

Mołdawia, jako kraj o europejskich aspiracjach, a także odczuwający deficyt własnych kopalnych źródeł energii, zmierza w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. A Unia Europejska od wielu lat wspiera i rozwija w Mołdawii projekty, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i obniżanie emisji CO2 do atmosfery. Rynek tego kraju rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego jesteśmy przekonani o świetnych perspektywach współpracy z nowymi mołdawskimi partnerami.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment