Наша місія: Ми реалізуємо енергозберігаючі технології, які забезпечують економію енергоресурсів і фінансових витрат на електроенергію наших замовників.
Ми бережемо нашу планету, ми піклуємося про кожного!
Наше бачення:
Відповідність сучасним стандартам якості.
Сфера застосування системи менеджменту ТОВ «Солар Стальконструкція» якості охоплює проектування, виробництво і монтаж об’єктів сонячних електростанцій.
Задля забезпечення місії ТОВ «Солар Стальконструкція» бере на себе зобов’язання надання послуг високої якості та  підвищення ступеня задоволеності замовників за допомогою результативного застосування системи менеджменту  якості відповідно до вимог МС ISO 9001:2015.
Керівництво ТОВ «Солар Стальконструкція» вважає своїм обов’язком постійно контролювати процеси, якість послуг, що надаються, ступінь задоволеності замовників, а також прагнути до постійного вдосконалення якості в зв’язку зі зростаючими потребами замовників і суспільства.
З метою реалізації цієї Політики керівництво підприємства бере на себе зобов’язання:
 • завжди підтримувати зосередженість на підвищуванні задоволеності замовника;
 • забезпечити відповідність послуг вимогам замовника, а також застосованим законодавчим та регламентувальним вимогам;
 • сприймати вимоги замовників як основу діяльності і бути готовими до задоволення їх очікувань;
 • визначати внутрішні та зовнішні фактори, які мають відношення до намірів підприємства і стратегії розвитку та котрі впливають на здібність досягати намічених результатів;
 • визначати та враховувати ризики та можливості, які можуть впливати на відповідність послуг, а також на здатність підвищувати задоволеність замовника;
 • сприяти використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення;
 • всебічно підтримувати ідеї та пропозиції співробітників, спрямовані на розвиток і поліпшення системи якості;
 • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації персоналу;
 • впроваджувати високопродуктивне обладнання і новітні технології;
 • забезпечувати необхідними ресурсами для досягнення запланованих результатів та безперервного вдосконалення системи якості;
 • підтримувати взаємовигідні відносини з постачальниками на основі довіри і партнерства;
 • виконувати вимоги і постійно поліпшувати результативність системи менеджменту якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Вище керівництво бере на себе повну відповідальність за реалізацію та доведення до кожного співробітника положень цієї Політики.